Transactie Monitoring Nederland

Transactie Monitoring Nederland (TMNL) is een gezamenlijk initiatief van de vijf grote Nederlandse banken dat tot doel heeft om verdachte financiële transacties op te sporen en te monitoren om zo witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële criminaliteit tegen te gaan.

Transaction Monitoring

Transactiemonitoring is het proces waarbij financiële instellingen de financiële transacties van hun klanten systematisch en regelmatig controleren om ongebruikelijke of verdachte activiteiten te identificeren. Het doel is om risicovolle transacties te detecteren die verband kunnen houden met witwassen, terrorismefinanciering of andere illegale praktijken.

UBO (Ultimate Beneficial Owner)

De natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit, zoals een bedrijf of trust. Instellingen moeten de UBO (Ultimate Beneficial Owner) identificeren en verifiëren als onderdeel van het cliëntenonderzoek.

Vastgoedtransacties

Transacties die betrekking hebben op de aankoop, verkoop, huur of verhuur van onroerend goed, zoals woningen, commerciële panden, grond en vastgoedontwikkelingen.

Propertyinfo

Propertyinfo is de specialist in het voorzien van KYC-gerelateerde informatie op het gebied van vastgoed. Door de diverse tooling worden er producten aangeboden om de KYC-processen binnen de desbetreffende sector efficiënter en overzichtelijker

Poortwachtersrol

De poortwachtersrol verwijst naar de verantwoordelijkheid van financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars en trustkantoren, om te fungeren als poortwachters in het financiële systeem. Dit houdt in dat zij verplicht zijn om klanten te screenen, transacties te monitoren en verdachte activiteiten te melden in het kader van het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en andere illegale praktijken.

Politically Exposed Person (PEP)

Een PEP verwijst naar een persoon die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed, zoals een politicus, hooggeplaatste overheidsfunctionaris of bestuurder van een staatsbedrijf. PEP’s worden als verhoogd risico beschouwd vanwege hun potentiële blootstelling aan corruptie en het witwassen van geld, en financiële instellingen moeten extra zorgvuldigheid betrachten bij het aangaan van zakelijke relaties met hen.

PEP Screening

PEP screening is het proces waarbij financiële instellingen, als onderdeel van hun Know Your Customer (KYC) procedures, de achtergrond van klanten en hun verbindingen met PEP’s onderzoeken. Dit omvat het raadplegen van PEP-lijsten en het uitvoeren van risicobeoordelingen om te bepalen of een klant als PEP moet worden beschouwd en of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen om het risico op corruptie en witwassen te beperken.

Nederlandse Vereniging van Banken

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is een brancheorganisatie die de belangen behartigt van banken en andere financiële instellingen in Nederland. Het doel van de VNB is het bevorderen van een gezonde en stabiele financiële sector en het bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Makelaar

Een professional in de vastgoedsector die betrokken is bij de bemiddeling tussen kopers en verkopers bij vastgoedtransacties. Makelaars hebben verplichtingen onder de WWFT, zoals het verrichten van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.

< Terug naar begrippen