Modelmatige WOZ (Waardering Onroerende Zaken)

Dit verwijst naar de schatting van de WOZ-waarde van een woning of eigendom op basis van een geautomatiseerd model of algoritme, zoals AVM, dat wordt gebruikt door gemeentelijke belastingdiensten om de onroerendgoedbelasting te berekenen. Het is gebaseerd op verschillende gegevensbronnen en berekeningen en kan verschillen van de daadwerkelijke verkoopprijs.

< Terug naar begrippen

Koopsom

De daadwerkelijke prijs waartegen een onroerend goed is gekocht. Dit is het bedrag dat daadwerkelijk is betaald voor de aankoop van een woning of pand.

< Terug naar begrippen

AVM (Automated Valuation Model) – woningwaarde

AVM verwijst naar geautomatiseerde modellen (o.b.v. AI) voor de schatting van de waarde van onroerend goed. De AVM-woningwaarde is een geschatte waarde van een woning die is berekend met behulp van data en algoritmen.

< Terug naar begrippen

Referentiepanden

Dit zijn vergelijkbare onroerende goederen (woningen of panden) die worden gebruikt als vergelijkingsmateriaal bij het bepalen van de waarde van een ander vastgoedobject. Referentiepanden worden vaak gebruikt bij taxaties om een schatting te maken van de waarde van een specifieke woning of eigendom.

< Terug naar begrippen

Transactiedatum

De datum waarop een onroerend goedtransactie heeft plaatsgevonden, zoals de verkoop of verhuur van een woning of pand.

< Terug naar begrippen

Daktype

Het specifieke ontwerp en de vorm van het dak van een gebouw, zoals een plat of schuin dak.

< Terug naar begrippen

Indicatie tuingrootte

Een schatting van de grootte van de tuin bij een vastgoedobject, meestal in vierkante meters, om potentiële kopers of huurders een idee te geven van de buitenruimte.

< Terug naar begrippen

Hoogte pand

De verticale afstand van de grond tot de bovenkant van een gebouw, vaak gemeten in meters.

< Terug naar begrippen

Inhoud object (in m3)

Het totale volume van een specifiek object binnen een gebouw, zoals een kelder of een zolder, ook gemeten in kubieke meters.

< Terug naar begrippen

Inhoud pand (in m3)

De totale inhoud of volume van een gebouw, gemeten in kubieke meters, wat belangrijk is voor bijvoorbeeld het berekenen van ruimtecapaciteit.

< Terug naar begrippen