UBO (Ultimate Beneficial Owner)

De natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit, zoals een bedrijf of trust. Instellingen moeten de UBO (Ultimate Beneficial Owner) identificeren en verifiëren als onderdeel van het cliëntenonderzoek.