Anti money laundry (AML)

AML verwijst naar de wettelijke en regelgevende maatregelen die financiële instellingen en andere relevante partijen nemen om te voorkomen dat crimineel verkregen geld wordt witgewassen. Dit omvat het implementeren van beleid, procedures en controles om verdachte transacties te identificeren, te melden en tegen te gaan.

< Terug naar begrippen