Buurtcode en buurtnaam

Codes en namen die specifieke wijken of buurten in een stad identificeren, vaak gebruikt voor statistische doeleinden en beleidsvorming.

< Terug naar begrippen