Compliance Officer

Een functionaris binnen een instelling die verantwoordelijk is voor het waarborgen van naleving van de WWFT en andere relevante wet- en regelgeving. De compliance officer adviseert en implementeert beleid en procedures om te voldoen aan de anti-witwasvereisten.

< Terug naar begrippen