Enhanced Customer Due Diligence (ECDD)

Een strengere vorm van cliëntenonderzoek die van toepassing is op klanten met een hoger risicoprofiel, zoals politiek prominente personen (PEP’s) of klanten uit hoogrisicolanden, waarbij extra maatregelen worden genomen om risico’s te beheersen.

< Terug naar begrippen