Enhanced Due Diligence (EDD)

EDD is een versterkte vorm van CDD die wordt toegepast op klanten met een hoger risicoprofiel; zoals PEP’s (Politically Exposed Persons) of klanten uit hoogrisicolanden. Bij EDD worden aanvullende maatregelen genomen om een dieper inzicht te verkrijgen in de klant; de bron van fondsen en het doel van de transacties; en om hogere niveaus van monitoring en verificatie toe te passen.

< Terug naar begrippen