Gebruiksoppervlakte

Het totale oppervlak van een gebouw dat wordt gebruikt voor een specifiek doel, meestal gemeten in vierkante meters.

< Terug naar begrippen