Gemeentelijke woonlasten

De totale kosten die een huiseigenaar aan de gemeente moet betalen, waaronder OZB en andere lokale belastingen.

< Terug naar begrippen