High-Risk Jurisdiction

Een High-Risk Jurisdiction verwijst naar een land of regio die wordt beschouwd als een verhoogd risico op het gebied van witwassen, corruptie, financiering van terrorisme of andere vormen van financiële criminaliteit. Financiële instellingen moeten bijzondere aandacht besteden aan transacties en zakelijke relaties met entiteiten uit deze jurisdicties en passende maatregelen nemen om het risico te beperken.

< Terug naar begrippen