Leegstandsbeheer

Een praktijk waarbij leegstaande panden tijdelijk worden beheerd en gebruikt om vandalisme; verval en andere problemen te voorkomen. Leegstandsbeheerders kunnen verplichtingen hebben onder de WWFT; met name bij het identificeren van tijdelijke bewoners en het monitoren van transacties binnen het beheerde vastgoed.

< Terug naar begrippen