Longitude/Latitude (lengtegraad/breedtegraad)

Dit zijn coördinaten die de exacte geografische positie van een punt op aarde aangeven, gemeten in graden ten opzichte van de evenaar (breedtegraad) en de nulmeridiaan (lengtegraad).

< Terug naar begrippen