Meldingsplicht

De verplichting voor instellingen om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland); wanneer zij een redelijk vermoeden hebben van betrokkenheid bij witwassen of terrorismefinanciering.

< Terug naar begrippen