Modelmatige WOZ (Waardering Onroerende Zaken)

Dit verwijst naar de schatting van de WOZ-waarde van een woning of eigendom op basis van een geautomatiseerd model of algoritme, zoals AVM, dat wordt gebruikt door gemeentelijke belastingdiensten om de onroerendgoedbelasting te berekenen. Het is gebaseerd op verschillende gegevensbronnen en berekeningen en kan verschillen van de daadwerkelijke verkoopprijs.

< Terug naar begrippen