Ongoing Monitoring

Ongoing Monitoring verwijst naar het continue proces van het controleren van klanttransacties en het bijwerken van klantprofielen om eventuele veranderingen in het risicoprofiel te identificeren. Dit omvat het monitoren van transactiepatronen; het vergelijken van transacties met het verwachte gedrag van de klant en het uitvoeren van regelmatige updates van klantinformatie.

< Terug naar begrippen