OZB (Onroerendezaakbelasting)

Een belasting die wordt geheven op onroerend goed, zoals huizen en bedrijfspanden, door de gemeente waarin het zich bevindt.

< Terug naar begrippen