Politically Exposed Person (PEP)

Een PEP verwijst naar een persoon die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed, zoals een politicus, hooggeplaatste overheidsfunctionaris of bestuurder van een staatsbedrijf. PEP’s worden als verhoogd risico beschouwd vanwege hun potentiële blootstelling aan corruptie en het witwassen van geld, en financiële instellingen moeten extra zorgvuldigheid betrachten bij het aangaan van zakelijke relaties met hen.