Referentiepanden

Dit zijn vergelijkbare onroerende goederen (woningen of panden) die worden gebruikt als vergelijkingsmateriaal bij het bepalen van de waarde van een ander vastgoedobject. Referentiepanden worden vaak gebruikt bij taxaties om een schatting te maken van de waarde van een specifieke woning of eigendom.

< Terug naar begrippen