WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken)

De door de gemeente vastgestelde waarde van een onroerend goed, die wordt gebruikt als basis voor het berekenen van belastingen en heffingen.

< Terug naar begrippen